• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


streken

Jente- og damefotballen 2020

Nordre Trysil og Trysil vil i kommende sesong samarbeide om jente- og damefotballen i klubbene våre. Styrene i begge klubbene er enige om dette. Det skal utarbeides en samarbeidsavtale med detaljer rundt dette samarbeidet i løpet av våren.

Her kommer litt informasjon rundt hvorfor og hva som er tenkt videre.

 

Utfordringer i dag:

Mange jenter slutter etter barnefotballen.

Liten forutsigbarhet fra år til år på hvor man tar veien videre.

For få spillere på treningene til å få til bra treningsøkter både vinter og sommer.

Dårlige treningstider for damene innendørs på vintertid.

Mål:

Få til et bra og langsiktig samarbeid for jente- og damefotballen i Trysil.

Bedre forutsigbarhet fra år til år - alle vet hva som gjelder.

Få flere jenter til å spille fotball lengre.

Bedre treningstider på vinterstid.

Holde på et damelag i 3.div med arena i Jordet.

Samarbeidslag på J13, j15, j17, Damelaget mellom NTI & TFK.

Få samle ressursene rundt jente- og damefotballen i Trysil.

 

Treningsgrupper i vinter fra nyttår:

J17/Damelaget trener sammen 2-3 dager per uke.

J13/15: En trening sammen i vinter 

J15 en dag til alene, alternativt sammen med J17/damelaget

Trenere/ledere samarbeider med alle nivåer.

 

Avgifter og medlemskap:

Kostnadene i hallen i vinter for samarbeidslagene deles 50/50 mellan TFK/NTI.

 

Treningsavgifter som gjelder NTI:

Nordre 2000 kr + medl avg per år inkluderar vinter trening i hallen. 

 

Man betaler til den klubben man tilhører. 

Dugnad gjør man i den klubben man tilhører.

Jenter/Damer som tilhører Nordre idag blir stående i Nordre.

Treninger & kamper sesong 2020:

Kamper og treninger kan varieres mellom Innbygda og Jordet. 

Blir fellestreninger også i sommersesongen mellom aldersgruppene.

Hovedarena for kamper kan være i Jordet, vil alltid ha førsteprioritet der for jentene/damene.

Trener & Ledere 2020:

(Per dags dato ikke helt klart:)

For vintertreningen på J17/Damelaget så tar Morten Bakken & Terje Pedersen dette.

J13/J15: Nicholas Mwesigye, Finn Morten Ås, + ev Lars Nordli, Ole Petter Tangnes

For J15/j13 så ønsker vi gjerne å få med noen leder/trenere fra Nordre for å styrke samarbeidet og gjøre terskelen lavere for jentene. 

 

Treningstider i Vikinghallen fra januar:

Tirsdag kl.1630-1800

Torsdag kl.1630-1800

Søndag kl.1900-2030

Navn på lagene:

Hver klubb har ansvaret for sitt/sine lag:

J13-j17 i TFK. Namn: Trysil/Nordre Trysil

Damelaget i Nordre: Nordre Trysil/Trysil

Turneringer:

Darlecarlia på j13/j15-påmelding lag klar.

Norway cup på j17-påmelding lag klar.

Damelaget ikke klart.

Turneringer må vurderes årlig, men det skal bestemmes av styrene i klubbene.

Viktigt å ha med lavterskel turneringer så alle kan være med uavhengig av pris.

 

Spørsmål kan rettes til fotballgruppene i begge klubbene. 

Alle gamle og nye spillere ønskes lykke til med årets sesong.