• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

sparebank1 ostlandet  

sparebank1 ostlandet

   


Medlemskontingent 2020

I disse dager blir faktura for medlemskontingenten sendt ut på e-post eller pr post. Alle som skal drive aktiv idrett må betale den.

Vi håper folket vil fortsette å støtte idrettslaget i den krevende tiden vi nå er inne i.

 

Medlemskontingent i Nordre Trysil IL har følgende satser:

Familiemedlemsskap 1500,-

aktiv enkel medlem  700,-

Støttemedlem.     200,-

NB!  nytt kontonummer på fakturen pga nytt faktureringssystem. 

Som familiemedlemmer menes foresatte og barn som er 7-19 år ved kalenderårets begynnelse. Da er ALLE aktive medlemmer. Det innebærer forsikringer som laget er pålagt å ha og fri deltagelse i alle lagets arrangementer unntatt Røsjørennet og Pilgrimsferden.

Dere må skrive navn og fødselsår på den som medlemsskapet gjelder, ved betaling. Det er spesielt viktig å føre opp alle familiemedlemmer som er medregnet. 

Betalingsfrist - snarest/før seriekampene begynner